uitvaart op film

Afscheid nemen doet pijn..., maar herinneren helpt.

Wanneer we een dierbare moeten afstaan aan de dood, ontwaken wij vaak zelf niet meer. Het verdriet houdt ons gevangen, in een nachtmerrie zonder troost.

Herinneren van emotionele momenten valt niet mee. Op het moment van afscheid gaat de realiteit vaak aan ons voorbij. We koesteren de hoop ons later die momenten te kunnen herinneren. Door film blijven ze je altijd bij.

Na enkele weken ontstaat een mist, na maanden vervalt het precieze beeld en na jaren vallen er gaten en vervaagd de herinnering…

Herinneringen aan dierbaren verdwijnen niet. Ze zijn verankerd in ons hart. We moeten ze alleen herinneren.

Een uitvaart op Film geeft je een blijvende herinnering.

Bianca Westerlaken

Herinneringen op Film

Hoe wil jij je dierbaren herinneren?

Herinneringen ná het Leven
uitvaart op film

Uitvaart op Film

De uitvaartdienst bij een begrafenis of crematie is een waardevolle herinnering die van onschatbare waarde is in het proces van rouwverwerking.

Of het nu gaat om een ceremonie in het rouwcentrum of een plechtigheid bij het graf, in de kerk of thuis…Wij maken van deze emotionele gebeurtenis een herinnering op film.

~~~~~

Een film waarmee de herinnering aan het afscheid niet vervaagd,

maar een blijvende Herinnering vormt.

Herinneringen ná het Leven
Uitvaart op film

Aanvullend

Een herinnering aan het leven van een dierbare. Een film in de vorm van een foto-compilatie, die tijdens de uitvaartdienst, condoleance, of wake kan worden getoond. Ieder van de aanwezigen vindt er zijn eigen herinnering of emotie aan de overledene in terug.

Een video-condoleance waarbij familie, vrienden en belangstellenden hun steunbetuigingen aan de nabestaanden, op geheel eigen en persoonlijke wijze op film kunnen overbrengen.Middels een gedicht, herinnering of bemoedigende woorden.

Een dankbetuiging op film waarin de nabestaanden alle mensen bedanken die bloemen en kaarten hebben gestuurd of individuele mensen danken voor hun persoonlijke steun en troost die zij hebben geboden.

Herinnert worden ná het Leven
uitvaart op film

Laatste woorden

Memoires, gefilmd in de laatste levensfasen, bieden een houvast en steun gedurende het rouwproces van de achtergebleven partner, kinderen, familie en vrienden.

Een herinnering aan het Leven en een boodschap voor de toekomst.

~~~~~

Een laatste boodschap van iemand die heengaat…

Persoonlijk iemand nog bedanken,

Een laatste verzoek of vaarwel,

Persoonlijk uw wilsbeschikking of testament kenbaar maken,

Of een persoonlijk afscheid van hen die achterblijven.

Wie wil jij je blijven Herinneren?

Hoe wilt u uw dierbare blijven herinneren?

Uitvaart

Uitvaartdienst

Ontvangst genodigden, aankomst en binnendragen van de kist of urn, registratie uitvaartdienst.€495,-

Kerkdienst *

Registratie van de uitvaartdienst in de kerk (binnendragen van kist of urn, aansteken kaars, dienst door voorganger).€295,-

Begrafenis / Crematie *

Uitdragen van de kist, rouwstoet naar kerkhof of crematorium, plechtigheid.€295,-

As uitstrooien / Urn bijplaatsen

Plechtigheid op een persoonlijke locatie, waar in besloten kring de as wordt uitgestrooid of de urn wordt bijgezet.€495,-

Uitbreidingen

Het sluiten van de kist **

Het meest intense laatste samenzijn. Een laatste ritueel, een laatste aanraking, een laatste blik…. €195,-

Video-condoleance **

waarbij familie en vrienden van de nabestaanden hun steunbetuigingingen of gedachten op geheel persoonlijke wijze kunnen inspreken (bij condoleren of na uitvaartdienst)
€195,-

 

Video-condoleace op afstand

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn bij de uitvaart, is het mogelijk om uw persoonlijke condoleance boodschap op camera in te spreken op een locatie naar keuze. 
v.a. €95,-

Dankbetuiging op film **

De nabestaanden kunnen de mensen bedanken die tijdens de uitvaart bloemen of kaarten hebben gestuurd. Of individuele mensen bedanken voor meeleven, de steun of persoonlijke troost die zij hebben geboden.

 €195,-

Laatste woorden

Levensloop Foto-compilatie ***

Een filmcompilatie van foto’s van het leven van diegene die is heengegaan. Voorzien van persoonlijke muziek, zodat deze te vertonen is tijdens de uitvaartdienst, condoleren, een wake of herdenking (25 foto’s).

 €195,-

Memoires ***

Een registratie van de laatste levensfases van een dierbare waar hij of zij de kans heeft een mooie herinnering aan zijn of haar leven na te laten aan partner, kinderen, familie en vrienden.

 €495,-v.a. 

Testament of “laatste woorden***

Door uw wilsbeschikking of testament in te spreken op film, maakt u uw laatste wensen geheel persoonlijk kenbaar aan uw nabestaanden. Of richt uw laatste woorden aan een speciaal iemand. Persoonlijk iemand vaarwel zeggen, iemand bedanken of een laatste boodschap.

 €195,-v.a. 

+ Prijslijst

Hoe wilt u uw dierbare blijven herinneren?

Uitvaart

Uitvaartdienst

Ontvangst genodigden, aankomst en binnendragen van de kist of urn, registratie uitvaartdienst.€495,-

Kerkdienst *

Registratie van de uitvaartdienst in de kerk (binnendragen van kist of urn, aansteken kaars, dienst door voorganger).€295,-

Begrafenis / Crematie *

Uitdragen van de kist, rouwstoet naar kerkhof of crematorium, plechtigheid.€295,-

As uitstrooien / Urn bijplaatsen

Plechtigheid op een persoonlijke locatie, waar in besloten kring de as wordt uitgestrooid of de urn wordt bijgezet.€495,-

Uitbreidingen

Het sluiten van de kist **

Het meest intense laatste samenzijn. Een laatste ritueel, een laatste aanraking, een laatste blik…. €195,-

Video-condoleance **

waarbij familie en vrienden van de nabestaanden hun steunbetuigingingen of gedachten op geheel persoonlijke wijze kunnen inspreken (bij condoleren of na uitvaartdienst)
€195,-

 

Video-condoleace op afstand

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn bij de uitvaart, is het mogelijk om uw persoonlijke condoleance boodschap op camera in te spreken op een locatie naar keuze. 
v.a. €95,-

Dankbetuiging op film **

De nabestaanden kunnen de mensen bedanken die tijdens de uitvaart bloemen of kaarten hebben gestuurd. Of individuele mensen bedanken voor meeleven, de steun of persoonlijke troost die zij hebben geboden.

 €195,-

Laatste woorden

Levensloop Foto-compilatie ***

Een filmcompilatie van foto’s van het leven van diegene die is heengegaan. Voorzien van persoonlijke muziek, zodat deze te vertonen is tijdens de uitvaartdienst, condoleren, een wake of herdenking (25 foto’s).

 €195,-

Memoires ***

Een registratie van de laatste levensfases van een dierbare waar hij of zij de kans heeft een mooie herinnering aan zijn of haar leven na te laten aan partner, kinderen, familie en vrienden.

 €495,-v.a. 

Testament of “laatste woorden***

Door uw wilsbeschikking of testament in te spreken op film, maakt u uw laatste wensen geheel persoonlijk kenbaar aan uw nabestaanden. Of richt uw laatste woorden aan een speciaal iemand. Persoonlijk iemand vaarwel zeggen, iemand bedanken of een laatste boodschap.

 €195,-v.a. 

* Als losse ceremonie

Prijs geldt wanneer in combinatie met uitvaartdienst. Wanneer de Kerkdienst of Begrafenis wordt geboekt zonder de Uitvaartdienst, dan geldt de prijs van de uitvaartdienst 

** Combinatieprijs

Wanneer 1 of meer uitbreidingen worden gecombineerd met de uitvaartdienst, dan geldt een korting op de totaalprijs van
– 10% 

*** Combinatieprijs

Wanneer 1 of meer uitbreidingen worden gecombineerd met de uitvaartdienst, dan geldt een korting op de totaalprijs van
– 10%